След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Планинец и Черни рид от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене:

– чешма в с.Черни рид,

– чешма в с.Планинец

Във връзка с горното водата да не се ползва за питейни нужди!