След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Белополци, Хухла, Чучулига и Глумово от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене:

-чешма на центъра в с.Хухла,

– чешма до пътя юг в с.Белополци,

– чешма в училището в с.белополци,

– чешма до пътя в с.Чучулига,

– чешма до пътя в с.Глумово,

– чешма до пътя на „Илиева нива”.

Във връзка с горното водата да не се ползва за питейни нужди!