Отоплителният сезон в община Ивайловград вече започна и по – голяма част от домакинствата, заявили дърва за огрев са получили своите.

Разноса на дървесина продължава с бързи темпове, а към момента са извозени и добити около 10,350 кубични метра дърва за огрев. По прогноза са необходими още приблизително към 1 400 кубични метра.

Транспортирането на дърва за огрев в община Ивайловград, с оглед регламентиране на целия този процес и за да може същият да бъде изведен на светло, с необходимите счетоводни документи, Ви припомняме, че транспортирането на дърва за огрев през 2018 г. се организира от Общинско горско предприятие „Общинско горско стопанство” и се извършва само от лицензирани транспортни фирми. За тази цел предприятието сключи договори, при ясно разписани цени за превоз на километър с фирмите „РИДИ – 08” ЕООД; ЕТ „КРАСИ-КРАСИМИР КРЪСТЕВ“ и „Лескомпакт” ЕООД, които се погрижиха разноса на дърва да протече динамично в първоначално зададените срокове.

На последната работна среща между инж. Стефан Чанев – Директор на „Държавно горско стопанство“ и Кмета на община Ивайловрад стана ясно, че в момента на складовете по обектите има добити и приети около 800 пр.м3 дърва за огрев, които се извозват по списък.