„НАСЛЕДНИК СЪМ НА…“
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913)
✔️Националният ученически конкурс „Наследник съм на …“ е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.
В конкурса могат да участват ученици от V до XI клас, които са разработили проекти с изследователски характер, свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.).
✔️Форматът на проектите може да бъде историческо есе или разказ.
➡️Регламентът на конкурса и сроковете за изпращането на проектите може да видите ТУК: 🔗