НАРЕДБА №3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК