Във връзка с допуснатата техническа грешка относно датата, определена за публично обсъждане на промени в посочените по-горе наредби, обсъждането ще се проведе на 12.04.2021 г. от 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград.
Очакваме Вашите мнения и предложения от 10.03.2021 г. до 11.04.2021 г. на адрес oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.
Въвеждането на изменения в така посочените наредби се налага с актуализиране минималния брои на потребителите на домашен социален патронаж и актуализиране на цената за един храноден на потребител.