Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград

Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №2, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №3, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №4 – Изменено с Решене №82 от 22.07.2021 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №5 прието с Решение №93 от 07.08.2017 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №6, прието с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №7, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №8, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №9, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №10, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС-Ивайловград

Приложение №11, изменено с Решение №102 от 19.09.2022 г. на ОбС Ивайловград