Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград

Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение № 2 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение-№-3-изменено-с-Решение-№47-от-28.05.2020-г.-на-ОбС-Ивайловград

Приложение №4 – Изменено с Решене №82 от 22.07.2021 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №5 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №6 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №7 прието с Решение №128 от 21.11.2017 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №8, изменено с Решение №31 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №9 – Изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС – Ивайловград

Приложение №10, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС-Ивайловград

Приложение-№11, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС-Ивайловград