Капманията за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, организирана от Община Ивайловград съвместно с Екологика и със съдействието на ОП „Спектър”, успя да събере над 5 тона отпадък.
Поради големия интерес и високото участие на гражданите, камионът на „Екологика” ще посети Ивайловград отново този вторник /09.11.2021 г./. Желаещите да предадат своите непотребни електроуреди могат да подадат предварителна заявка в срок до 08.11. /понеделник/ до 17:30 ч. на тел.: 03661/60-90; 0885 504 010.
Заявителят трябва да посочи точен адрес за взимане на уредите, телефонен номер за връзка и вида на техниката.
Заявения отпадък трябва да бъде изнесен пред дома до 12:00 часа.
Благодарение на активността на всички жители на община Ивайловград, градът ни е една идея по-чист и по-зелен.
Напомняме Ви, че средствата от рециклираните отпадъци ще бъдат дарени на Футболен клуб „Раковски” гр. Ивайловград.