Кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова подписа допълнително споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за осигуряване на останалата част от средствата за финансиране на обект „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта № 1, находяща се до водоем – 2000 куб. м., в гр. Ивайловград“.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще предостави на Община Ивайловград сумата в размер на 651 310,44 лв. за изпълнението на дейностите на обекта.