Сборникът е издание на БАН, представя ценни находки от римско време, открити на територията на България

Националният археологически институт с музей при БАН в София издаде сборника „Усет за разкош. Римски мозайки от България“.

В него са публикувани най-представителните римски мозайки от територията на България, датирани от втората половина на І в. сл. Хр. до около средата на V в., които са разкрити при археологически разкопки.

Сред тях са и мозайките от вила Армира в община Ивайловград – най-богато украсеният частен дворец от римско време у нас. Богатата мозаечна украса впечатлява с геометрични и флорални фигури, животни, божества, портрети, в това число и на собственика на вилата и двете му деца.

Изключителните находки от Армира миналата година бяха показане на постерна изложба в столицата. Общинският исторически музей в Ивайловград бе сред съорганизаторите на експозицията.