Министърът на образованието и науката на Република България Красимир Вълчев посети Ивайловград във вторник.
Г-н Вълчев бе посрещнат в НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград, където проведе разговор с кмета на Община Ивайловград, Диана Овчарова и председателя на ОбС, Дарина Кисьова-Зафирова. По време на състоялата се вчера среща, кметът на Общината припомни на Министъра за своя докладна записка, с вх. № 04-00-60/20.04.2017 г., с искане за отпускане на финансови средства за довършване на рушащата се ограда на ивайловградското училище като подчерта, че същата е изключително опасна и застрашава живота и здравето не само на учащите се, но и на преминаващите. Кметът на общината припомни, че със същата докладна записка Министърът е бил информиран и за необходимостта от финансови средства за саниране сградата на училището в село Железино, количествено – стойностни сметки, с точни разчети, които са изпратени още през месец април.
Кметът на общината и Председателят на общинския съвет бяха уверени, че поставените въпроси ще намерят в най-скоро време решение.
Добрата новина от срещата беше, че в предстоящите дни, училището в Ивайловград ще получи така необходимия училищен автобус. „Предстои да подпишем договора” – това заяви Министърът на образованието. Мотивирано искане до Министъра за осигуряване на автобус беше изпратено от кмета на Общината на 9 ноември 2017 г. и беше подкрепено от директора на училището.
Председателят на Общинския съвет информира Министъра, че по Оперативна програма „Региони в растеж” Общината е извършила цялостно саниране и подменила дограмата на училищното общежитие, а със средства по ОП „Наука и интелигентен растеж”, е подпомогнала с повече от един милион лева училищата и детските градини в Общината. В този процес на обновяване трябва да работим съвместно, за да осигурим добри условия за учениците ни.
При осигурено финансиране от страна на Министерството за материали, кметът увери Министъра, че Общината, чрез Общинското предприятие „Спектър” ще обнови общежитието. Предстои да бъде изготвена подробна количествено-стойностна сметка и същата да се изпрати в Министерството. За това се договориха двете страни.

По-късно г-н Красимир Вълчев посети местното СУ „Христо Ботев” в Ивайловград, където ученици и учители бяха подготвили празнична програма, включваща фолклорни танци и стихове.
“Няма по-добро място от Ивайловград да говорим за българското образование и култура, защото тук виждаме тази частица от България, която носи национален дух”! В своята реч, той допълни, че се намира в Ивайловград, в дни, в които стартира българското председателство на Съвета на Европа; в дни, в които честваме 170 години от рождението на Христо Ботев и е щастлив да бъде сред нас.
Посещението на Министъра завърши с визитата му в антична вила Армира, с очарованието и великолепието на този образец на древната архитектура и изкуство.