Със своя Заповед от 26.04.2020 г., Министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

 деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

 собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09:30 ч. и след 18:30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

Задължително е:

‼️носенето на предпазни маски;

‼️спазването на физическа дистанция от 2,5 метра;

‼️влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места;

‼️придвижването по обозначените маршрути.

Забранява се:

консумацията на алкохол на територията на парковете и градините;

контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и покрити обществени места.