КАК ДА ПРОВЕРИТЕ АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: […]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023...

ЗАПОВЕД №372 / 07.09.2023 г. Относно ОБРАЗУВАНЕ НА 26 ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 г., във връзка с чл. 8, ал.2 и ал. 4, чл.9, ал.7 от Изборния Кодекс и Указ №146 от 31.07.2023г на Президента на Република...

Списък на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове

СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, утвърдени с Решение № 1952-МИ от 3 август 2023 г., Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г. и Решение № 1974-МИ от 10 август 2023 г. на ЦИК   Приложение № 1-МИ Избирателен списък...

Въпроси и отговори

въпрос: В КОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО? отговор: Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на...

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г. И ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:

В Изборния кодекс за изборите за общински съветници и за кметове е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право по смисъла на чл. 396 и чл. 397 ИК, а именно право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове имат гражданите, които са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“.

В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И ЗА КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:

за българските граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

– за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:

за кандидатите и избирателите български граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.