НА ВНИМАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали. На нарушителите ще бъде налагана административна санкция -...

ЗАПОВЕД № 472 от 25.10.2023 г. относно създаването на организация за провеждането на Местни избори 2023 година и извозването на изборните материали, членовете на секционните избирателни комисии и избиратели до изборните секции и осигуряване на транспорт на избиратели с физически и (или) зрителни увреждания

ЗАПОВЕД № 472 / 25.10.2023 г. + ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ДНИТЕ 28 И 29 ОКТОМВРИ

ТЕСТОВО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ТЕСТОВО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 25 и 26 октомври, от 9:30 ч. до 17:00 ч., в сградата на Детски комплекс, ет.1, ще се извърши тестово гласуване с Демо машина, по повод предстоящите местни избори на 29.10.2023 г. Информираме Ви също, че в денят на изборите за...

ЗАПОВЕД № 464 от 18.10.2023 г. относно извозването на изборните материали, членовете на секционните избирателни комисии и избиратели до изборните секции и осигуряване на транспорт на избиратели с физически и (или) зрителни увреждания + транспортна схема за дните 28 и 29 октомври

ЗАПОВЕД №464 / 18.10.2023 г. + ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ДНИТЕ 28 И 29 ОКТОМВРИ

ЗАПОВЕД № 453 от 06.10.2023 г. относно образуване и утвърждаване на подвижна избирателна секция на територията на община Ивайловград, обл. Хасково, в съответствие с единната номерация и адресите на избирателните секции

ЗАПОВЕД № 453 / 06.10.2023 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г. И ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:

В Изборния кодекс за изборите за общински съветници и за кметове е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право по смисъла на чл. 396 и чл. 397 ИК, а именно право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове имат гражданите, които са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“.

В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И ЗА КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:

за българските граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

– за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:

за кандидатите и избирателите български граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.