Транспортни схеми за разнасяне на изборни материали в община Ивайловград, и за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на Местни избори 2019 г.

Транспортни схеми за разнасяне на изборни материали в община Ивайловград, и за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на Местни избори на 27.10.2019 г.

повече информация

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат  издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят […]

повече информация

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ – Ивайловград за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ – Ивайловград за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

повече информация

Заповед № 438/ 26.09.2019 г. относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на политически партии

Заповед № 438/ 26.09.2019 г. относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на политически партии

повече информация

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

повече информация

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – 1 Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – 2

повече информация

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

повече информация