1. Да се избягват затворени пространства, където се събират много хора; често проветряване на помещенията, където престояват повече хора; избягване на разтъркването на очите и храненето с неизмити ръце.
  2. Носенето на маска възпрепятства разпространението на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа.
  3.  Спазване на добра лична и обществена хигиена.
  4. Препоръчваме заболелите да търсят своевременно медицинска помощ и да се избягва самолечение, а общопрактикуващите лекара да назначават своевременно антивирусна терапия.
  5. Препоръчително е да се ограничат всички масови мероприятия на територията на цялата област.