През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро – обезопасеността на нашия дом.

С мерките относно това как да предотвратим пожар в дома си, можете да се запознаете като отворите файла:

Мерки-за-пожарна-безопасност 2019 г