МВР започна кампания за предсрочна подмяна на личните карти и по-равномерна натовареност на звената за издаването им, за да избегне опашките и напрежението през 2020 г.

През тази година, се очаква да се подменят на над 1.5 млн. лични карти, отделно международни паспорти и свидетелства за управление на МПС, като в Хасковска област – над 90 000 такива.

Заради валидността им от десет години, подобна наложителна смяна от страна на много хора се получава през всяко десетилетие, за което уведомяваме ръководителите на институции и фирми за възможността на „организиран прием“ след подаване на заявление до Директора на ОДМВР – Хасково, за посещение в институциите и фирмите с мобилни станции на звената „БДС“, ако не е възможно хората да се явят на гише.

Предвидено е заплщането на таксите за издаване на лични документи да се извършва чрез ПОС устройство, което облекчава процеса на административното обслужване.