И се провикна Беят :
„Кяр и берекет! На добър късмет! Господ здраве да ви дава! От берекета парите, от парите колите! Тази година, колкото има, догодина два пъти повече да има! Да са пълни хамбарите с жито! Кошарите с агнета! Оборите с телета, а свинарниците с прасета! Да са пълни дамаджаните с ракия и бъчвите с вино! Да даде Господ в тази къща булка или зет! Да влязат догодина две люлки да се люшкат! Вие да сте живи и здрави, дълги години! Да отгледате деца и внуци и да се радвате на правнуци! Хайде,хаирлия да е!”

Така бе поставено началото на най-важния ден за жителите на квартал Лъджа – Кукеровден!

Всяка къща бе посетена и във всеки дом беят нарече за здраве, плодородие и благополучие! Със своите танци и страшни маски, кукерите успяха да прогонят злите сили и да нарекат за богата реколта през следващата година! Както традицията повелява, кукерската група на квартал Лъджа изпълни специфичният ритуал по заораването и уникалното ляво кукерско хоро.

Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова и председателят на Общински Съвет Дарина Кисьова – Зафирова връчиха специални награди за успешно поддържане на традициите на Димитър Баладанов и на избрания бей и водач на кукерската група за 2019 г.  Иван Василев.

А най-малките кукери получиха грамоти и медали за участие в традиционния празник като „Носители на традицията”.

Ритуалът продължи с избирането на Новия бей. Стария бей разчупи питата и късметът да поеме отговорността за следващата година се падна на Георги Костадинов Георгиев!

Традиционният празник продължи с народно веселие на площада.

В ден като този няма как да не си пожелаем да продължаваме да правим всичко възможно, за да съхраним традициите за бъдните поколения!

Честит празник!