На 16.12.2022 г. в малката зала на НЧ “Пробуда 1914” Ивайловград от 09.00 ч. се проведе събитието “Кръгла маса”, за 30 участника от двете страни-партньори, по проект „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кешан”.

Целта на проведената „Кръгла маса” е подчинена на общата цел на проекта, а именно:

  • Да се повиши туристическата атрактивност на трансграничния район на териториите на общините Ивайловград и Кешан, които са богати на природни, културни и исторически ресурси, поради което развитието на туризма е основен стратегически приоритет и за двамата партньори.
  • Да се стимулира сътрудничеството от двете страни на границата в областта на развитието на туризма и по-доброто използване на природните, културно-историческите обекти и свързаната с тях инфраструктура.
  • Да осигури по-добро използване на туристическия потенциал на регионите, което води до увеличаване на туристическия поток, приходи, заетост и др.
  • Да осигури основа за развитие на устойчиви туристически продукти и услуги, както и подобряване на икономическите връзки, комуникационните канали и растеж на допълнителните туристически услуги.
  • За обмен на ноу-хау и най-добри практики, както и синергични ефекти в устойчивия растеж на туризма.

 

След откриване на събитието, на участниците се раздадоха изготвените по проекта презантационни материали. Присъстващите бяха запознати и със съдържанието на разработената Съвместната програма за развитие на туризма, като получиха и екземпляр от нея.

Лектори на „Кръглата маса” бяха г-жа Емел Гюлер – професор в Тракийския университет – Одрин и г-жа Богдана Богданова – директор на Общински исторически музей Ивайловград. След направените от тях презантации имаше дискусии между участниците в кръглата маса и закриване на срещата.

Информация и снимки за събитието