Териториално поделение на НОИ – Хасково организира специализирани консултации, като екип от експерти по социално осигуряване ще подпомагат гражданите при избор на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необохдим за определяне на размер на пенсия от трудова дейност.

Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. и документи за осигурителен стаж и доход.

За община Ивайловград консултациите ще се проведат на 17.09.2019 г. от 10:00 ч. – 14:00 ч.