Мерки за безопасност Вижте Тук

Заради констатирани огнища на високо патогенна Инфлуенца по птиците, Българска агенция по безопасност на храните/БАПХ/ наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. С цел запознаване с мерките за контрол и надзор на заболяването се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия-Ивайловград на 02.11.2017 г. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през България. Комисията гласува и одобри конкретни мерки за превенция с болестта.

  • Всички собственици, които отглеждат птици трябва да предотвратят излизането на птиците извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между пици живеещи в дивата природа и домашни птици.
  • Фуражът, с който изхранват птиците трябва да се съхранява в закрити помещения, за да се сведе до минимум риска от заразяването на храната от външни източници.
  • Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици.

            Припомняме, че собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

            При разходка сред природата и откриване на болни и умрели птици или други животни на територията на Община Ивайловград, да уведомят кмета на населеното място или подадат сигнал на място в Общинска администрация – Ивайловград.