Община Ивайловград, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето и Областна администрация Хасково, организира конкурс по избор на представител на Община Ивайловград в Съвета на децата, който е с консултативни функции към председателя на ДАЗД. Конкурсът ще се проведе по предварително одобрена от Съвета на децата, Процедура за избор на свои членове и утвърдена от председателя на ДАЗД. Процедурата ще се проведе на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани, като Областна администрация ще номинира 12 деца от Областта, от които 1 ще е представител на област Хасково в Съвета на децата, което ще защитава позицията на своите връстници на регионално /местно/ ниво. Допустими кандидати са всички деца под 18 годишна възраст на територията на Община Ивайловград. Формулярите за кандидатстване и мотивационните писма може да изпращате в срок до 24 май 2019 г. на следния адрес: гр. Ивайловград, ул. „България” № 49, с п.к 6570 или на e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg, където на тема, трябва да посочите, че участвате в Конкурс за избор на представител на Община Ивайловград в Съвета на децата към ДАЗД.

При възникнали въпроси, относно конкурса и процедурата за избор на членове в Съвета на децата, може да се свържете с Веселин Георгиев на телефон 03661/6090 или 0885504010

Формуляр за кандидатстване – изтегли от ТУК.

Мотивационно писмо – изтегли от ТУК.

Процедура за избор – изтегли от ТУК.