Насоки за кандидатстване-КП33.20-2021

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.20-2021

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.20-2021

Ръководство-за-Бенефициера КП 33.20-2021