Общинска комисия оцени творбите постъпили в Община Ивайловград за конкурса за детска рисунка “С очите си видях бедата”.
Представени бяха 50 рисунки. В конкурса участаха представители на СУ „Христо Ботев” Ивайловград и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Железино.
Участниците в конкурса са на различна възраст. Комисията класира 8 рисунки за областния етап от художническата надпревара. 
Целта на провеждането на конкурса е децата да затвърдят придобитите познания за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Акцентът отново бе върху природните бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове и пожари, както и използването на единния телефон за спешни повиквания “112”.
Областното състезание ще се проведе на 27 април в СУ „Васил Левски” Хасково.
С представените от Общините за участие в областния етап на конкурса детски рисунки, ще бъде организирана изложба, където ще бъдат изложени всички рисунки от Община Ивайловград от 14 до 25 май 2018 г. във фоайето на  ОП „Младежки център” град Хасково.