348 431.38 лева за реконструкция и модернизация на водопроводи в Ивайловград отпусна МРРБ.

Средствата са осигурени от капиталови разходи и икономии от бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2017 г., по програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, от тях по:

– обособена позиция 2 „Реконструкция на водопровод по ул. „Христо Ботев“ – средства в размер на 195 548,54 лева;

– обособена позиция 4 „Реконструкция на водопровод по ул. Възрожденска“ – . средства в размер на 152 864,84 лева.

„Предоставянето на сумата е като коледен подарък за жителите на Ивайловград”, коментира кметът Диана Овчарова по време на състоялото се предишния ден заседание на Общинския съвет. По думите й това е поредния пример за доброто отношение на министър-председателя Бойко Борисов и неговите министри към Ивайловград.

„При последната ни среща информирах Министъра на регионалното развитие, че в търсенето на генерално решение на проблема с многобройните аварии, сме изготвили работен проект, със заглавие „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: „Г. С. Раковски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ивайловград и ул. „Армира“, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. „Армира“ № 4, гр. Ивайловград, съгласно Решение № 157/28.11.2016 година на Общински съвет – Ивайловград.  Дълги години този проблем стоеше като язва в сърцето на Ивайловград. Честита аварии оставяха жителите и гостите на града без питейна вода, а след всеки пороен дъжд – зейваха опасни ями. Недопустимо е в днешно време туристическа дестинация като Ивайловград да е със силно остаряла и амортизирана водопреносна мрежа, със загуби на големи количества питейна вода.  Това създава неудобства, както за жителите на град Ивайловград, така и за гостите ни.”, сподели кметът пред общинските съветници.

Припомняме, че след последния пороен дъжд, кметът на общината информира Министъра, че считано от 06.10.2017 г., обявява обществена поръчка под условие, по чл. 144 от ЗОП, регистрирана като процедура с Индентификационен номер 20171006-00041-0028, при която договорът ще влезе в сила при наличие на осигурено финансиране.

„Е, днес вече можем да се похвалим с подписани две споразумения, по два от подобектите, средствата по които са вече в сметките на общината. Очаквам в следващите дни да подпишем споразумения и за останалите две обособени позиции – за водопроводите на улица „Орфей” и „Иван Вазов”, а дейностите по изпълнение да започнат още с първите дни на Новата година. Работейки последователно и отговорно, с идея за предстоящата година вече сме обявили Обществена поръчка  ОП-71 / 7.11.2017 г. за „Изработване на технически инвестиционни проекти за „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”, която включва улиците „Армира”, „Беломорска”, „Асен Златаров”, „Климент Охридски”, „Христо Ботев”, „Иван Вазов” и улица „Орфей”, която очаквам да приключи до края на месец март 2018 г. Сигурно Ви прави впечатление, че са предвидени за асфалтиране именно тези улици, по които преди това ще бъде сменен водопроводът. Така трябва да се работи – последователно, отговорно, планирано и с ясна визия, а не на парче. Казвала съм го нееднократно, ще го повторя отново – само когато се работи по този начин идват успехите. Изборът на обектите е направен на база на предварителен анализ, въз основа на следните показатели: физическо състояние на съоръженията; съответствие на капацитета на ВиК мрежата в настоящото и бъдещото потребление.”

Непрекъснатите течове на вода подкопават опасно пространството под водопроводите и стават причина за пропадане на части от уличните платна. Припомняме, че през 2015, 2016, включително и през 2017 г. в бюджета на Общината със собствени средства, след Решение на общинския съвет, са извършвани ремонти на водопроводната мрежа, улична настилка и прилежащи пространства по улици „Г. С. Раковски”, „Христо Ботев” и улица „Св. св. Кирил и Методий” в град Ивайловград на стойност 114 699 лева и на сондажен кладенец за питейни битови нужди в село Покрован на стойност за 30 000 лв. Всяка година Общината отделя собствени средства и за рехабилитация на пътната настилка, но възможностите на общинския бюджет са твърде ограничени, за да се справим сами.

Благодаря на г-н Борисов и на Министъра на регионалното развитие за гласуваното доверие.

То е поредното доказателства за това, колко важен за централната изпълнителна власт е Ивайловград и жителите му.