Кметът на община Ивайловград днес сформира, със своя заповед, Общински кризисен щаб за превенция на коронавируса. Щабът ще заседава от 10,30 ч. и се свиква, съгласно Заповед на министъра на здравеопазването.
Мерките, които ще бъдат набелязани са превантивни и Ви уверяваме, че няма основание за паника и притеснения! Трябва да се опитаме максимално стриктно да спазваме препоръките на Националния кризисен щаб и съветите на лекарите, за да избегнем опасността от разпространение на заболяването. За набелязаните препоръки ще бъдете уведомени своевременно.

Да бъдем по-отговорни към собственото си здраве и към здравето на другите!

Заповед №119/08.03.2020 г. за Свикване на Общински кризисен щаб на Община Ивайловград за превенция на коронавируса COVID – 19