Във връзка с с превенция и ограничаване на разпространението на болестта COVID-19 – коронавирус, и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на Република България на 08.03.2020 г., както и във връзка с издадена Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, тази сутрин кметът на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова свика заседание на Общинския кризисен щаб.

На заседанието беше представена и актуална обстановка в общината – на този етап на територията на община Ивайловград няма регистрирани случаи на заразяване с COVID-19. Присъстващите бяха запознати с мерките, приети на извънредното заседание на Националния оперативен щаб.

Действията, които бяха предложени по време на Общинския кризисен щаб, и които следва да се предприемат са:

– Допълнителна дезинфекция на превозните средства и на административните сгради. С дезинфектанти да се обработват и парапети, седалки и места, които пътниците/клиентите докосват с ръцете си. Препоръчително е дръжките на вратите да се дезинфекцират със спирт, а на подовете и пред вратите дезинфекцията да се извършва с хлорни препарати;

– Всички училища на територията на община Ивайловград продължават да са в грипна ваканция;

– Детските градини и заведения да работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Да бъде въведена и допълнителна дезинфекция на детски градини и общински социални центрове;

– Препоръчваме всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти, туристически обекти и др., също да предприемат допълнителни мерки за почистване. Заведенията за хранене, хранителните магазини и хотели не територията на община Ивайловград следва да предприемат нужните мерки, и да следят за здравословното състояние на клиентите/посетителите;

– Община Ивайловград отменя всички общински масови мероприятия. Стриктно ще се изпълняват указанията на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията на културни мероприятия;

– Временно прекратяваме дейността на всички детски и спортни площадки, Детския игрови център на открито „Детство мое” в града, Детска арт-работилница „Детска планета“, Шахматен клуб – Ивайловград;

– Временно се преустановява работата на общинския пазар от 09.03.2020 г. до 27.03.2020 г.;

– Служителите на Домашен социален патронаж да използват маски, ръкавици и дезинфектанти поради контактите си с потребителите на услугата;

– Общопрактикуващите лекари да преустановят детските и женските консултации;

Кризисният щаб към Община Ивайловград препоръчва на всички граждани да ограничат максимално социалните си контакти и да спазват добра лична хигиена. В случай на появили се вирусни симптоми да се търси личния лекар по телефона, а не да се предприемат лични посещения – това може да създаде опасност за околните.

Изходът от „коронавирус”, според психолога Моника Балаян, е достойно да посрещнем предизвикателството – със силна имунна система, но не усилена само от имуностимулатори, а отвътре. Със стабилна психика, с приемане на ситуацията без илюзии и емоции, с адекватна преценка за своя имунитет.

“Задайте си няколко въпроса – дали се движа достатъчно, дали дишам чист въздух, правя ли дълбоки вдишвания и издишвания, за да премахна стреса? Всичко, което ви релаксира, е добре дошло. Вечерта се взема душ, а сутринта се посреща с радост и с благодарност за живота. Дайте си подкрепа на вас и на хората около вас. Не случайно казват, че една приятелска дума може да оживи дори мъртвите. Всичко това премахва уплахата, връща адекватното възприемане на реалността и бойния дух – само тогава ще направите каквото е необходимо и няма да се предадете. Свалете короната от вируса.”

Протокол от проведено съвещание на Общински кризисен щаб за превенция на коронавирус COVID – 19

Заповед №119/08.03.2020 г. за Свикване на Общински кризисен щаб на Община Ивайловград за превенция на коронавируса COVID – 19

Заповед №126/09.03.2020 г.  относно Взетите мерки за превенция на коронавируса COVID -19 в община Ивайловград