Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова е сред финалистите в две от най-престижните категории на традиционния конкурс „Кмет на годината”, организиран от портала на българските общини Kmeta.bg. Шестото издание на конкурса навлезе във втория си етап на 5 ноември, когато станаха ясни финалистите в 10-те категории за оценяване. Гласуването стартира на 22 октомври, провежда се на два етапа и ще приключи на 13 ноември 2018 г. Победителите, събрали най-много гласове от вота на хората, ще бъдат обявени на 15 ноември на специална церемония в НДК. Тогава ще станат ясни 30-те отличници сред кметовете в България. В първия етап на конкурса хората гласуваха за кметовете на всички 265 общини в 10 категории. На 5 ноември стартира вторият етап на гласуването. В 9 от категориите остават по 9 общини, получили най-много гласове. Те са разделени както следва – 3 малки, 3 средни и 3 големи общини. Малка община е с население до 20 000 души, средна – с население от 20 000 до 50 000 души и голяма – с население над 50 000 души.

Госпожа Овчарова е печелила няколко отличия на конкурса на Kmeta.bg.
Миналата година, в категория „Иновации и образование”, през 2016 „Кмет на годината, през 2015 в категория „Най-добра туристическа дестинация”.

От днес до 13 ноември, категориите, в които можете да гласувате , а така и да подкрепите усилията на община Ивайловград са две –„Инвестиции и работни места” и „Кмет на гражданите”.

В категорията – „Кмет на гражданите“ ще може да се гласува за всички 265 общини.
Наградата в тази категория е предизвикателство и стимул за още по-активна работа, и за взаимно доверие. Нека всички ние, които избираме своя кмет, го оценим сега!
Хубаво е когато се дава думата на гражданите, затова… ако считате, че кметът на община Ивайловград се вслушва в мнението Ви, ако тя е човекът, който стои близо до всички нас и работи за решаването на нашите проблеми – подкрепете нея и ръководената от нея администрация, в категория „Кмет на гражданите”.

В категория „Инвестиции и работни места” Община Ивайловград продължава в надпреварата заедно с община Божурище, с кмет Георги Димов и община Тутракан, с кмет д-р Димитър Стефанов. Номинацията на община Ивайловград отразява последователните и отговорни действия през годините на кмета на общината, които позволиха правилно да планираме ресурсите и да реализираме една след друга целите, заложени в програмата за управление. Номинацията именно в тази категория, отразява извършеното през годините, което е и забелязано от Портала на българските общини Kmeta.bg, единствената професионална медия, която стои най-близо до кметовете и отразява детайлно тяхната работа. Припомняме, че:

• И през настоящата година, в създаденото по време на управлението на кмета на общината, Диана Овчарова общинското предприятие „Спектър”, в което е съсредоточен целия спектър на социални и комунално-битови дейности, продължават да работят 58 човека;
• Управлението на горските територии и земеделските земи, собственост на Община Ивайловград се извършва от „Общинско горско предприятие”, което е с 12 човека щатен персонал;
• 8 е броят на работните места, които след намесата на община Ивайловград, бяха запазени в Производствен комплекс „Колибар чешма”;
• През изминалия месец отвори врати и заработи с 42 работника най-новото /трето по ред/ общинско предприятие „Социални услуги – Ивайловград”, в което се предоставят социални, здравни и кетъринг услуги за всички нуждаещи се, от всяко едно населено место;
• От първи ноември, община Ивайловград пое и сметосъбирането, чрез общинското предприятие „Спектър”, в което до този момент бяха ангажирани общо 13 човека.

Постоянно заетите работници в общински предприятия за 2018 година е 133 човека.
Временно назначени през 2018 година по програми за заетост са общо 33 човека.

Можете да подкрепите община Ивайловград и кметът г-жа Диана Овчарова като гласувате на следния адрес:https://www.kmetnagodinata.bg/ .
Гласуването приключва на 13 ноември.