Днес, в НЧ „Пробуда 1914” се проведе първата сесия на новоизбрания Общински съвет – Ивайловград.

На тържествената сесия, която бе открита от г-жа Стефка Здравкова, зам.- областен управител на област Хасково, кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова положи клетва за третия си мандат (2019 – 2023 г.) и официално встъпи в длъжност.

„И ако днес можем да заявим, че имаме повече енергия, повече смелост и воля да работим за Ивайловград, то е защото с екипа ми сме окуражени от Вашата воля и решителност, от Вашия вот на подкрепа, който получихме! Знаем, че можем и не намираме причина да не успеем.” – сподели кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова.

Председател на първата сесия на новия Общински съвет бе общинският съветник Златил Хаджиев.
Клетва положиха и 13 съветника – 9 от ПП „Герб”, 3 от ПП „БСП” и 1 от ПП „ДПС”, и кметовете на кметства Белополци, Железино и Планинец, които обещаха да работят в интерес на гражданите на общината.

Чрез тайно гласуване, за Председател на Общински съвет – Ивайловград, с 10 гласа „ЗА”, бе избран Калин Тодоров Митрев.

„Надявам се в бъдещата си съвместна работа да загърбим личните си пристрастия, и да направим така, че след 4 години, гражданите на община Ивайловград да кажат, че ние сме били най-добрия екип.” – сподели в своето слово новия Председател на Общински съвет – Ивайловград.