Днес се проведе работна среща с кметове и кметски наместници в община Ивайловград,  с тема на обсъждане „Зимен сезон 2023/24”, водена от Николай Панайотов – Секретар на Община Ивайловград.

На срещата бяха разгледани дейностите и мерките, които кметовете трябва да предприемат в ситуация на зимна обстановка, като се взе под внимание отдалечеността на някои от селата и необходимостта на населението от храна и лекарства.

На срещата бяха обсъдени и теми относно ангажимента към ефективно и отговорно управление на малките населени места в общината.