„Днес, на 13.03.2020 г. в 16:00 ч. , свиквам Общински кризисен щаб – Ивайловград, във връзка с въвеждане на превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID – 19 на територията на община Ивайловград.“

Заповед № 135/13.03.2020 г. относно свикване на Общински кризисен щаб на Община Ивайловград за превенция на коронавируса COVID – 19