с. Славеево

Заповед №562 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №570 / 16.12.2022 г. 

Протокол №9

с. Свирачи

Заповед №563 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед 571 / 16.12.2022 г.

Протокол №5

с. Одринци

Заповед №558 – Утвърждаване класираните участници 

Заповед 566 / 16.12.2022 г.

Протокол №1

с. Орешино

Заповед №559 – Утвърждаване класираните участници

Заповед №568

Протокол 2

с. Планинец

Заповед №560 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №567

Протокол №4

с. Чучулига

Заповед №561 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване на класиране с. Чучулига

Заповед №569

Протокол №10

с. Покрован

Заповед №564 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №572 / 16.12.2022 г.

Протокол №3

с. Сив кладенец

Протокол №6

с. Хухла

Протокол №7

с. Черни рид

Протокол №8 

с. Горноселци

Протокол №11

с. Долноселци

Протокол №12