Усилени ремонти текат по улиците в Ивайловград.

Осигуреното финансиране за дейностите е в размер на 1 101 185,98 лв., без ДДС. След проведена обществена поръчка, е избран с изпълнител, с когото е подписан договор. Това е фирма Обединение „Улици Ивайловград“.

Срокът за изпълнение на реконструкцията по уличната мрежа е 180 дни. Дейностите ще обхванат улица „Армира“ , където ще бъде ремонтиран участък с дължина 885 м. Реновиран ще бъде и участък от 340 метра по улица „Христо Ботев“, както и 382,5 м по улица „Св. Климент Охридски“.