Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че от тази седмица към екипа от лекари, посещаващи болницата всяка сряда, ще се присъедини и специалист кардиолог – д-р. Диана Василева.