Капманията за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, организирана от Община Ивайловград, продължава и утре /09.11.2021 г./!

Поради големия интерес и високото участие на гражданите, камионът на „Екологика” ще посети Ивайловград отново утре – вторник /09.11.2021 г./.

Желаещите да предадат своите непотребни електроуреди могат да подадат предварителна заявка в срок до днес – 08.11.2021 г. до 17:30 ч. на тел.: 03661/60-90; 0885 504 010.

Заявителят трябва да посочи точен адрес за взимане на уредите, телефонен номер за връзка и вида на техниката.

Заявения отпадък трябва да бъде изнесен пред дома до 12:00 часа.

Средствата от рециклираните отпадъци ще бъдат дарени на Футболен клуб „Раковски” гр. Ивайловград.