Избирателите, които на предсрочните парламентарни избори (2 април) желаят да гласуват по настоящ адрес, вече могат да подават заявления онлайн. Това става през интернет страницата на ГРАО – https://regna.grao.bg/…
Заявление може да се подава и чрез писмо до местната власт. То трябва да съдържа ЕГН, номер на документа за самоличност и подпис.
Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес изтича на 18 март.