Подай своята онлайн заявка за извозване на големи електроуреди за рециклиране в кампанията на Община Ивайловград за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване:
Датата е 6-и ноември!