За да гласува, избирателят най-напред ще трябва да активира машината с карта, която ще получи от секционната комисия. Тя се поставя в отвор с чипа нагоре и напред, като влиза наполовина.
След активирането на машината със смарт картата за гласуване ще се визуализира екранен надпис „Посочете в кои избори ще гласувате“, като най-отгоре ще бъде поставена опцията за гласуване две в едно, след това е изборът на президент и вицепрезидент, а накрая – за избор на народни представители.
След избиране на един от трите варианта се натиска бутон с надпис „Потвърждавам“, разположен на екрана долу вдясно. След натискането му се зарежда втори екран за гласуване. На него ще се визуализира първият екран на бюлетината за президент и вицепрезидент.
Бюлетината ще може да се прелиства с бутон „Следваща страница“ отново разположен в десния ъгъл на екрана. Под него е разположен друг бутон с надпис „Премини към следващо гласуване“, който отвежда към бюлетината за народни представители.
На бюлетината от дясната страна са разположени кръгчета с номера от 101 нагоре, където може да се отбележи преференция. В чужбина тази част от бюлетината няма да бъде активна. Втората страница отново се отваря с натискане върху полето „Следваща страница“.
Избирателят гласува чрез натискане на бутоните върху екрана, след което трябва да натисне „Преглед“, да види изписан избора си и да продължи с „Гласуване“ или „Промени избора“.
След като гласува, трябва да извади картата от машината. Разписките с вота могат да бъдат взети едва след като машината произведе звуков сигнал. След това разписките се пускат в определените за целта кутии.