ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВИНЕТЕ ОТ ОПАСНАТА БОЛЕСТ „АФРИКАНСКА ЧУМА“

Африканската чума по свинете е високопатогенна инфекциозна болест по свинете, характеризираща се с висока заболеваемост. Засяга всички видове на това семейство, обитаващи териториите, в която е разпространена. Останалите диви видове не показват клинични признаци и се смята, че те са предимно резервоар на вируса в дивата природа.
По отношение на усложнената епизоотична обстановка в Румъния и опасността от прехвърляне на българска територия на болестта „африканска чума“ по свинете, трябва да се предприемат следните МЕРКИ:

1. Една от препоръчителните превантивни мерки за стопаните отглеждащи свине за
собствени нужди е да ги ограничат за обслужване в затворени ограждения.
2. Препоръчва се да не се ползват храни и смески, които са били в свободен достъп за диви
животни.
3. Да не се закупуват животни без маркировка, както и да се направят такива за вече
наличните животни в стопанството, с цел осигуряването на ветеринарен контрол. За
нерегистрираните животни в БАБХ в случай, че се наложи да бъдат превантивно
унищожени, ако попаднат в застрашени от болестта зони, няма да се изплащат обезщетения.
4. С цел да се намали риска от загуби на стопаните при евентуално обявяване на ефективни
мерки по недопускане или ликвидиране на възникнали огнища се препоръчва свинете още на
този етап да бъдат заклани и употребени за собствени нужди.
5. При съмнение за заболяване или смъртност на животни в личните стопанства, незабавно
да се информира съответния официален ветеринарен лекар.

ЗАРЯЗЯВАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ СТАВА ПОСРЕДСТВОМ:

1. Пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и
работен инвентар;
2. Заразяване по алиментарен път – при консумация на заразено месо и продукти и
кухненски отпадъци, съдържащи такива;
3. Кърлежи ;
4. Спермата на заразени нерези.

Чумата е смъртоносна за животните, но не е опасна за хората, уверяват експерти от
Агенцията по безопасност на храните. Продуктите, дори изаразени, може да се консумират
ако са обработени термично.