Областен информационен център – Хасково организира среща за популяризиране на отворените и предстоящите за отваряне до края на 2017 г. процедури по Оперативните програми на Европейския съюз.

В тази връзка за Нея,  Ви каним на 11.10.2017 г., от 10:00 ч., в сградата на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград  да се информирате за възможностите за финансиране, които предоставя ЕС.