Инвестиционно предложение за обособяване на нова площадка за сортиране и балиране и временно съхранение на пластмасови отпадъци