СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС,

Дружеството „Ди Щерн” ЕООД, ЕИК 203209473, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №145 Б, ет. 1, ап. 4

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Предприятие за производство на пелети, в имот с номер 18054.45.1.1. в с. Гугутка, общ. Ивайловград”

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №145 Б, ет. 1, ап. 4.

Лица за контакти: Никола Цанков Папукчиев, тел: 0889638391;

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 28.11.2018 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград и в Кметството на с. Гугутка на 28.11.2018 г. е внесена на хартиен носител информацията за инвестиционно предложение.