СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Фирма  „Бином” ООД,  гр. Ивайловград

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Закупуване на Телескопичен товарач” в имот №550, кв.35 , гр. Ивайловград

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на електронен и хартиен носител на адрес: гр. Ивайловград, ул. „Армира”  №4.

Лице за контакти: Златил Димитров Хаджиев, тел: 0889231634.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 25.09.2019 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград, на 24.09.2019 г. е внесена на електронен носител информацията за инвестиционно предложение.