Бъдете отговорен стопанин, не изоставяйте кучето си на улицата!

Кампания на Община Ивайловград „Овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ивайловград”, приета с Решение №72 от 02.07.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград, е насочена директно към всички участници в този проблем. Не само широката общественост, но също така и ветеринарните лекари и местните власти, които могат от своя страна да предадат посланието, използвайки своите информационни канали.

За собствениците на кучета:

  1. Идентифицирайте и регистрирайте кучето си. 
  2. Ваксинирайте кучето си.
  3. Избягвайте случайното замърсяване на околната среда.
  4. Посещавайте редовно Вашия ветеринарен лекар.
  5. Грижете се за здравето на кучето си.
  6. Потърсете помощ за своя домашен любимец, когато това е необходимо.
  7. В случай на проблеми, не изоставяйте кучето на улицата, а се консултирайте с Вашия ветеринарен лекар.

Изоставените кучета представляват истинска беда с тежки последици, както за самите животни,  така и за обществото. За съжаление тези кучета замърсяват околната среда и могат да се превърнат в опасност за хората, тъй като са носители на болести, които могат да се предават от животните на човека, като например бяс. Освен това те могат да проявят агресия, както и да предизвикат пътни инциденти. Трябва да се обърне внимание на този проблем. Това е кауза, възприемана сериозно, респективно и от ветеринарномедицинските служби.

За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Голяма част от собствениците на кучета не са достатъчни запознати с изискванията на тези животни, по отношение грижите при отглеждането им, и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата.

Целта на тези препоръки е да информират собствениците за ветеринарномедицинските грижи, необходими на техния домашен любимец, но също така и да ги насърчат да спазват законовите норми по отношение на бездомните кучета.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Ивайловград, собственика е длъжен да полага грижи за животното и да не го изоставя, включително и неговото потомство. За констатирани нарушения на разпоредбата ще се налагат глоби в размер до 250 лв., а при повторно нарушение глобата е до 500 лв.