Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че от 12.09 (сряда) до 14.09 (петък) в сградата на Туристически информационен център, представител на Югоизточно – тракийска регионална лозаро-винарска камара ще издава сертификати за произход на винено грозде и нужните придружителни документи.
Желаещите да получат тези документи, да заповядат в уречените часове:
на 12.09 – от 13:00 ч. до 17:30 ч.
на 13.09 – от 08:30 до 17:30 ч.
на 14.09 – от 08:30 до 12:00 ч.