На 27 юни 2018 г. от 9.00 ч. в сградата на общинска администрация, беше свикано извънредно заседание на Епизоотичната комисия в община Ивайловград, във връзка със заповеди №ОКД-02-К-03-1/19.06.2018 г и №ОКД-02-К-03-2/21.06.2018 г. на Областна администрация Хасково относно наличието на опасното заболяване „Чума по дребните преживни животни” и „Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни”.

             На заседанието, присъстваха всички членове на комисията. Д-р Попов очерта картината в страната относно опасната болест, засягаща овцете и козите. Това е вирусно заболяване, което протича с: треска и депресия при животните; изтечения от очите, носа и устата; афти в устата кухина; муцуната и ноздрите са сухи и напукани; диария, кашлица; затруднено дишане и хранене. Болест, която може да завърши със смърт. Предаването на болестта става чрез директен контакт между болни и здрави животни. Ето защо трябва да се избягват контакти с животни от други стада, посещение на други животновъдни обекти, размяна и споделяне на животни, инвентар, превозни средства с други животновъди и находищата на техните обекти. За болестта заразен нодуларен дерматит поясни, че също е силно заразна вирусна болест, която се разпространява механично или чрез насекоми. Води до намален или изгубен млеконадой и нанася големи икономически загуби.

            На заседанието бяха набелязаните следните мерки за борба с болестта, с които бяха запознати и всички кметове и кметски наместници:

 1. Извършване на механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за дребни и едри преживни животни, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в и около животновъдните обекти;
 2. Забранява се:
 • нерегламентираната търговия на животни със съседни държави,
 • транспортиране на ЕПЖ след получаване на разрешение от Централно управление (ЦУ) на БАБХ
 • Организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни;
  1. В случаите на извършване на транспорт на ДПЖ след разрешение на ОВЛ придружени с необходимите документи за транспорт. Транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция преди товарене и след разтоварване на животните.
  2. Животновъдите в близките райони на заболяването непрекъснато да наблюдават животните си и при първите съмнения за заболяване веднага да сигнализират на ветеринарните власти.
  3. Горските служители да следят за контакт между дребните преживни животни с диви животни. При случай на умрели диви животни, веднага да уведомят главния ветеринарен лекар.