ИЗВЕСТИЕ №5 от 23.062020 г.

Заседания  на  постоянни комисии към ОбС Ивайловград:

Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

26.06.2020 г. /петък/ от 16:30 часа

Комисия по социална политика и образование: 26.06.2020 г. / петък / от 17:00 часа

Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика : 26.06.2020  /петък/ от 17:20 часа