Списък на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Приложение №21 ЕП Заявление-декларация за вписване в избирателен списък - част ІІ - чл. 359, ал. 1 ИК Описание Приложение №16 ЕП Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на изборите за членове на Европейския парламент от Република България...