СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с краен срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна изборна кутия и краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс и Писмо с Вх. № ЕП – 06 – 45 от 09.05.2019 г. Община Ивайловград Ви информира, че на 11.05.2019 […]

повече информация

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ С ЦЕЛ РАЗЯСНЯВАНЕ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент на Република България, които ще се състоят на 26 май 2019 г., Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на...

повече информация

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

повече информация

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ – ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 ГОДИНА

Поканата вижте ТУК

повече информация

НАЧИНИ КАК ИЗБИРАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯТ АДРЕСА НА СВОЯТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: […]

повече информация

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД С ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми избиратели, Районна избирателна комисия – Хасково съобщава, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.05.2019г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват […]

повече информация

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА СИК – ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р. БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА СИК – ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р. БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. 

повече информация

Предварителни избирателни списъци част I за изборите на членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019г.

Избирателен списък за гр. Ивайловград, с. Драбишна, с. Славеево, с. Покрован, с. Белополци, с. Белополяне, с. Кобилино Избирателен списък за с. Свирачи, с. Орешино,с. Хухла, с. Ламбух, с. Камилски дол, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Попско, с. Пашкул, с. Черничено, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Плевун, с. […]

повече информация

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от РБ, насрочени за 26 май 2019 г.

повече информация